Inspirera barnen till att hjälpa till hemma

Att få barnen att hjälpa till hemma är en utmaning för många föräldrar. Men om du lyckas med det har du mycket att vinna på det. Slit inte ut dig själv i onödan och bli en passopp till dina barn. Oavsett hur små de är finns det nästan alltid något de kan göra.

Anpassa uppgifterna efter barnets förutsättningar

Hur mycket kan ett barn göra? Det varierar givetvis med ålder och andra förutsättningar. En tonåring kan göra mer än en femåring. Barn med olika typer av funktionsnedsättningar, som till exempel ADHD,

har svårare att få saker gjort. Men alla kan göra något. Det är inte bara bra för dig, utan också för barnet som får möjlighet att känna sig mer delaktig i familjen. Tänk också på att små barn ofta tycker att det är roligt att få hjälpa till. Även om de kanske inte gör så mycket nytta då, se ändå till att de får någonting att göra. På så sätt etablerar du en rutin som med lite arbete kommer leva kvar långt upp i åldrarna. Det är också ett sätt att förbereda barnet inför att flytta hemifrån och träda in i vuxenlivet där han eller hon måste sköta allt själv.

Planera arbetet och gör det roligt

En grund till att lyckas med något är att planera det. Du som jobbar vet säkert hur viktigt det är med verksamhetsplanering och att ha ett system för det. Jobba på samma vis hemma med att strukturera upp jobbet och fördela det mellan alla familjemedlemmar. Ett exempel på verksamhetsplanering hemma kan till exempel vara att fylla en whiteboard med post-it-lappar där du listat olika uppgifter. Börja veckan med att sätta upp tio lappar med ”töm diskmaskinen”, fyra med ”vik tvätt” och två per barn med ”städa rummet”. När någon har utfört någon uppgift tas en lapp ner.

För att göra det extra attraktivt att göra saker hemma kan du jobba med gamification, att knyta olika typer av belöningar till det. När tavlan är tom kan ni till exempel ta en fika ute, eller gå till badhuset.

Använd belöningar och bestraffningar med måtta

Det brukar talas om att man behöver jobba med piska och morot för att få något utfört. En stark rekommendation är dock att vara försiktig med det. Bäst resultat får du om du helt enkelt etablerar en rutin där barnen gör saker utan att vara rädda för bestraffningar eller vilja ha något för varje liten arbetsuppgift. Att ha mindre bonusar eller morötter, gärna kollektiva, kan ha ett värde. Men låt inte det bli allt det handlar om. Se istället till att barnen faktiskt känner en stolthet av att bidra istället för att känna sig tvingade till att göra det.