Föräldrarnas betydelse för familjelivet

Kärnfamiljen har i alla tider bestått av en mamma, en pappa och barn. I och med att vårt samhälle har blivit friare och mer tolerant består barnfamiljer idag av en mängd olika konstellationer. Pappans roll i familjekonstellationen har med tiden förminskats men i många fall också förändrats samt förbättrats.

Dagens barnfamiljer kan variera stort och det finns inte alltid en ”pappa” eller en ”mamma” med i bilden. Trots det har de allra flesta barn både en mamma och en pappa även om föräldrarna har separerat. Efter en separation skaffar många föräldrar en ny partner vilket innebär att barnen får en ”ny” förälder och ibland även nya syskon. I vårt vuxensamhälle prioritera många föräldrar sina egna behov och glömmer bort hur mycket båda föräldrarna betyder för barnen. För barnen är det viktigt att kunna ha god och bra kontakt med båda sina föräldrar. Det är också viktigt att det inte uppstår en tävling mellan föräldrarna om att bli barnens favorit utan sanningen är den att barn älskar båda sina föräldrar. Det är viktigt för mammor och pappor som separerat att se till att skapa en bra och fungerande organisation för barnen i deras tillvaro med båda sina föräldrar. Föräldrar måste undvika bråk och gräl när barnen är hemma eftersom det kan skapa oro, stress och depression. Utarbeta istället eventuella problem (när barnen inte är närvarande) på ett strukturerat och praktiskt sätt med fokus på problemlösning och inte pajkastning. Ett gott råd är att komma ihåg att vuxnas problem inte är barnens problem.

När båda föräldrar bidrar till barnens uppfostran och arbetar aktivt på ett stabilt och fungerande familjeliv kommer resultatet att visa sig i tryggare barn med större självkänsla och bättre skolresultat. Barn växer snabbt och med ålder kommer nya och större behov. Små barn blir nöjda med kramdjur medan äldre barn vill ha en cykel, moped, smartphone och dator. Det är viktigt att båda föräldrar är på samma sida när det gäller att köpa större och dyrare saker till barnen så att det inte blir en tävling om vem som har råd att köpa den dyraste presenten.

Pappans roll i familjelivet har förändrats snabbt de senaste årtionden och idag finns mer möjligheter än någonsin för pappor att delta i sina barns uppväxt redan från början. Många föräldrar väljer att dela föräldraledigheten och det är en vanlig syn att se pappor på stan med barnvagnar. Fler och fler pappor inser vikten av att kunna få vara med sina barn redan som små och därmed knyta starka band. Delat ansvar över barnen gör det lättare för båda föräldrar att hantera jobb, karriär och familjeliv.