Vikten av pappans roll i barnuppfostran

Pappans roll i barnens uppväxt och uppfostran är central och hjälper barnens fysiska samt emotionella utveckling, självständighet, ansvarstagande samt att kunna upptäcka världen utan hinder. Det är inte förrän barnet är fött som fadern kan ta del i barnets uppfostran och knyta an till sitt egna barn. Enkla handlingar såsom att barnet bärs i hans famn och eventuellt sover där ger associationer till bebisen av säkerhet och bekvämlighet i kombination av pappans röst och doft.

Det är viktigt för mamman att ge utrymme för pappan att också kunna ta del i sitt barns uppfostran. Barnet kommer att knyta an till sin pappa genom att pappan deltar i vardagliga sysslor och är en förälder som älskar och sköter barnet. Detta kommer att bygga en väldigt stabil bas av trygghet och självkänsla för barnet. Den biologiska fadern är för barnet den riktiga pappan och inte den fader roll som någon annan man tagit efter en separation. I dessa situationer är det rekommenderat att inte ta på sig en föräldraroll utan mer en vuxenroll och vänskapsroll. Respektera alltid den biologiska föräldern och utse dig själv som en hjälp och tillgång. Viktigare är att kunna erbjuda en säker plats för barnet och fungera som stöd och hjälp. Ett fungerande och bra samspel kommer att hjälpa barnet att utveckla en självsäker och stabil personlighet som är ett måste för att kunna bli framgångsrik i den vuxna världen.

Att vara en aktiv och närvarande förälder kommer att göra en enorm skillnad. En utmaning som inte bara hjälper ditt barn men som också ger en moralisk kompass som varar hela liver. Pappa och mamma hjälper tillsammans barnet att etablera socialt beteende och mönster genom att sätta normer och gränser. Aktiva föräldrar är centrala i ett barns liv och barnet kommer med tiden att kunna tala med och lyssna till sina föräldrar beroende på det förtroende som byggts genom åren. Det är viktigt at vara en vuxen, förälder och vän med ditt barn. Det har visat sig att barn som har en aktiv fadersfigur i deras uppväxt har lyckats bättre i livet. Många barn som vuxit upp utan någon fadersfigur har uppvisat problem senare i tonåren eftersom de inte kunnat hitta en identitet och drabbats av ensamhet, osäkerhet samt depression. Detta visar sig oftast i dåliga skolresultat och/eller användande av droger med mera.